PERSBERICHT

Vanaf nu is Kieswijzer2014 van vzw ‘WijBurgers’ online (www.Kieswijzer2014.be ). Deze gratis toepassing berekent voor elke kandidaat de score van politiek verwantschap met de gebruiker. Kieswijzer2014 behandelt de kandidaten van alle partijen van heel België. In Franstalig België heeft ‘WijBurgers’ een exclusieve mediapartner: Sudpresse.  Kieswijzer2014 is gekoppeld aan de Politieke Databank van ‘WijBurgers’ die sinds 4 april online is.

De kieswijzer is een internettoepassing om de kiezers te helpen op 25 mei een weloverwogen keuze te maken. Ze bevat de antwoorden van de politieke kandidaten op 30 vragen die speciaal zijn gekozen om hun politiek profiel te kunnen onderscheiden. Voorafgaand aan de verkiezingen kan de kiezer dezelfde politieke vragenlijst invullen. Het systeem vergelijkt dan de politieke standpunten van de kiezer met die van de kandidaten en geeft een score aan elke kandidaat. Vervolgens levert het systeem aan de kiezer een lijst van kandidaten, gerangschikt volgens politieke verwantschap.

Er bestaan vele kieswijzer-systemen in de wereld. De meesten zijn beperkt tot het beschouwen van de politieke partijen. Kieswijzer2014 biedt heel wat meer. Ontdek de bijzonderheden en hoe ze werkt hier.

Alle politieke kandidaten, van alle partijen en taalgroepen, worden opgeroepen om mee te werken. ‘WijBurgers’ heeft inmiddels 3800 kandidaten opgelijst en hen gevraagd om invulling van de vragenlijst die overeenkomt met hun parlement: Europees Parlement , De Kamer , Vlaams Parlement , Brussels Parlement. Op 8 mei hebben reeds 900 kandidaten hun vragenlijst ingevuld.

De gebruiker kan kiezen in welke vorm het resultaat wordt voorgesteld: een globale rangschikking van de kandidaten van alle politieke partijen door elkaar, een tabel met een kolom per politieke partij (gerangschikt volgens aflopende scores) of een lijst met de scores van de kandidaten van een bepaalde partij.

Waarom een instrument om kandidaten te selecteren?

In elke partij lopen de politieke standpunten van de leden-kandidaten wel ergens uiteen. Zelfs als u al weet op welke partij u gaat stemmen, dan is het nog altijd van belang daarvan de mensen te selecteren met wie u de meeste politieke affiniteit hebt.

De lijststemmen worden slechts voor de helft verdeeld naar de kandidaten bovenaan de lijst. Vele kandidaten worden dus verkozen op basis van voorkeurstemmen.

De politiek databank

In de resultaten van de kieswijzer kunt u klikken op de naam van een kandidaat en diens antwoorden vergelijken met de uwe. Vervolgens biedt de kieswijzer de mogelijkheid om het volledige profiel van de kandidaat te raadplegen. Door op deze knop te klikken wordt u doorgeschakeld naar de Politiek Databank van 'WijBurgers', met een schat aan informatie voor de kiezer, met een hier weergegeven opmaak voor het profiel van een fictieve kandidaat.

We vermelden de volgende rubrieken: de persoonlijke successen van de kandidaten, hun politieke prioriteiten, hun contactgegevens, hun CV, hun mandaten, hun webpagina’s, hun uitslagen bij voorbije verkiezingen, hun antwoorden op de politieke vragenlijst, links naar andere websites betreffende de politicus.

'WijBurgers' is natuurlijk afhankelijk van de medewerking van de kandidaten om hun profiel aan te vullen. De kandidaten worden gratis in de databank opgenomen en kunnen op elk moment hun profiel bijwerken. De gebruikers van het systeem hebben gratis toegang tot de profielen van alle kandidaten, maar beperkt tot bepaalde rubrieken. Om de contactgegevens, het CV en de behaalde verkiezingsresultaten zichtbaar te maken, moet men zich registreren als betalend lid van 'WijBurgers'. Het basistarief is €15.

'WijBurgers'

WeCitizens – WijBurgers – NousCitoyens vzw is een burgerplatform dat werkt als een ‘testaankoop’ van de kiezer en als een ‘kwaliteitsbewaker’ van het openbaar bestuur. De vzw is opgericht in november 2012, ze is pluralistisch, onafhankelijk en lid van internationale verenigingen zoals Democracy International. Ze wil burgers van overal samenbrengen vanuit de overtuiging dat transparantie absoluut noodzakelijk is voor een behoorlijk functioneren van de democratie. 'WijBurgers' neemt geen standpunt in over politieke keuzes: zij is noch links, noch centrum, noch rechts.

Politieke kandidaten en mandatarissen hebben geen besluitrecht binnen de vereniging. Elke politieke partij heeft steeds een afgevaardigde in een “politieke verbindingsgroep” die zorgt voor de communicatie tussen diens partij en de vzw.

Voor haar financiering vraagt de vereniging de burgers om zich te registreren als betalend lid. Een registratie geeft recht op een volledige toegang tot de politieke databank en tot FiscoFlash (een nieuwsbrief over de fiscale actualiteit). Er zijn verschillende categorieën van registratie : particulieren, verenigingen & instellingen, ondernemingen, enz. Een basisregistratie kost € 15.

Voor de kwaliteitsbewaking van de door haar verstrekte inlichtingen, doet de vzw beroep op een wetenschappelijk comité, samengesteld uit universiteitsprofessoren, journalisten en andere experten.

SudPresse

SudPresse S.A., behorend tot de groep Rossel, is uitgever van de volgende kranten: La Capitale, La Meuse, La Province, La Nouvelle Gazette en Nord Eclair. De totale oplage bedraagt 116.000 exemplaren. Volgens het Centrum voor Information over de media (CIM) bereikt Sudpresse dagelijks 618.000 lezers (met inbegrip van de website en digitale toepassingen).

------------------------------------

Contact : Jean-Paul Pinon, gedelegeerde bestuurder, 0497 527751