Transparantie tools ten dienste van de democratie

Win informatie in over een welbepaalde politicus.

reppol2
PoliticiansOnline, de politiek databank van WijBurgers, is de grootste kruispuntbank van Belgische politici, die publiek toegankelijk is. Er zijn meer dan 8400 politici opgenomen. Zoals u kunt zien op het persoonlijk profiel van een fictieve politicus zijn volgende rubrieken voorzien: foto, slogan, persoonlijke successen, politieke prioriteiten, contactgegevens, CV, mandaten, uitslagen bij voorbije verkiezingen, antwoorden op een politieke vragenlijst, naar andere websites betreffende de politicus.

Uitleg over de politieke databank
Ga naar PoliticiansOnline

Wilt u weten wie dezelfde opvattingen heeft als u?

screening2
De Kieswijzer is een internet-toepassing die de kiezer helpt om de kandidaat te vinden die het best zijn gedachtengoed deelt. De Kieswijzer dient voor alle soorten verkiezingen: legislatieve, gemeentelijke, sociale, rectorale verkiezingen enz. Wilt u een Kieswijzer aanwenden, neem dan contact met ons.

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

De KiesWijzer voor uw gemeente zal op 25 september beschikbaar zijn.
De kieslijsten (of lokale afdelingen van partijen) worden uitgenodigd om zich hier te melden.
De (individuele) kandidaten kunnen deelnemen als ze zich hier inschrijven. Ingeschreven kandidaten krijgen gratis een webpagina om zich kenbaar te maken en worden opgenomen in de resultaten van de KiesWijzer van hun gemeente.

Meer info over de Kieswijzer

U bent een burgervereniging die haar waarden wil promoten bij verkiezingen?

screening2
Naarmate de verkiezingen naderen, willen sommige burgerbewegingen en belangengroepen een stemaanbeveling uitbrengen. Het is interessanter om kandidaten aan te bevelen dan partijen, maar dat vraagt een aanzienlijke inspanning. WijBurgers is de technische kracht waarmee een dergelijk project eenvoudig en efficiënter kan worden gerealiseerd.

Meer info over hoe een stemadvies uitbrengen

Schep rond u een sfeer van burgerzin.