Transparantie ten dienste van de democratie

Win informatie in over een welbepaalde politicus.

reppol2
De Politieke Databank van WijBurgers is de grootste kruispuntbank van politici, die publiek toegankelijk is. Er zijn meer dan 8200 politici opgenomen. Zoals u kunt zien op het persoonlijk profiel van een fictieve politicus zijn volgende rubrieken voorzien: foto, slogan, persoonlijke successen, politieke prioriteiten, contactgegevens, CV, mandaten, uitslagen bij voorbije verkiezingen, antwoorden op een politieke vragenlijst, naar andere websites betreffende de politicus.

Ga naar de Kieswijzer

Wilt u weten wie dezelfde opvattingen heeft als u?

screening2
De Kieswijzer is een internet-toepassing die de kiezer helpt om de kandidaat te vinden die het best zijn gedachtengoed deelt. De Kieswijzer dient voor alle soorten verkiezingen: legislatieve, gemeentelijke, sociale, rectorale verkiezingen enz. Wilt u een Kieswijzer aanwenden, neem dan contact met ons.

Meer info over de Kieswijzer
Oproep tot de gemeenten om een Kieswijzer in te voeren