Win informatie in over een welbepaalde politicus.

De Politieke Databank evolueert en wordt over een jaar omgedoopt in Politieke Atlas.

De Politieke Databank verandert nu reeds de politieke transparantie radicaal dankzij haar nieuwe functionaliteiten, waaronder een filter met 27 selectiecriteria. U kunt zoekopdrachten uitvoeren op meer dan 6500 politieke spelers. U vindt welke politici zich over politieke kwesties hebben uitgesproken. Bezoek hier de Politieke Databank: open de welkompagina met onze zoekmachine of ga naar een model van persoonlijk profiel van een politicus.

De Politieke Databank is gratis toegankelijk, maar als betalende gebruiker krijgt u meer informatie. Leden van WijBurgers krijgen volledig toegang. Anders kunt u een gebruiksrecht kopen tegen € 35 (debietnota beschikbaar op aanvraag). Neem contact met ons op i.v.m. collectieve gebruiksrechten.

Een individueel gebruiksrecht kopen

BECI “Goed uw vertegenwoordigers kiezen is van levensbelang voor een democratie en onontbeerlijk voor een goed openbaar bestuur.”
Olivier Willocx – Gedelegeerd bestuurder van de Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen van Brussel (BECI)


Toegang tot de Politieke Atlas

Deze pagina vervangt de teksten ‘Algemene voorwaarden’ en ‘Privéleven’ op onze website niet.

Met de gratis toegang kan de gebruiker :

 • bekijken wie er in de Politieke Databank is opgenomen: toegang tot alle fiches;
 • een beperkt aantal rubrieken per profiel raadplegen (voor zover de informatie beschikbaar is): naam, foto, partij, leeftijd, geslacht, woonplaats, slogan, persoonlijk succes, politieke prioriteiten, mandaten;
 • geavanceerd zoeken of de Kieswijzer raadplegen.

Kwaliteit van de informatie

WijBurgers biedt de politici een platform aan waarop ze zich bekend kunnen maken. Ze kunnen zich op ieder moment gratis registreren en hun persoonlijk profiel bijwerken. WijBurgers verplicht hen er natuurlijk niet toe om hun profiel te vervolledigen. WijBurgers doet een aanzienlijke inspanning om openbaar toegankelijke informatie in te zamelen in de mate dat die buiten de intellectuele eigendomsrechten vallen.

De mate waarin een persoonlijk profiel volledig aangevuld is, wordt in een percentage weergegeven.

De databank bevat een fiche voor :

 • alle Belgen die in de Europese, federale en regionale parlementen hebben gezeteld tijdens de huidige of de vorige legislatuur;
 • de partijen en sociale partners;
 • de burgemeesters, eerste schepenen, voorzitters OCMW;
 • de provinciale gedeputeerden;
 • de meerderheid van de kandidaten van de voorbije verkiezingen van 25 mei 2014.

Iedere gebruiker die een fout, gebrek of afwijking vaststelt, mag ons daarvan op de hoogte brengen (via info@wecitizens.be of met een anoniem formulier toegankelijk onderaan de profielen).

WijBurgers doet een beroep op de gulheid van een groot aantal schenkers en vrijwilligers zodat we de transparantietoepassingen in de Belgische politiek kunnen ontwikkelen.

Hoe werkt het geavanceerd zoeken

Er zijn drie manieren waarop u het profiel van een politicus kunt opzoeken:

 • (een deel van) de naam ingeven (= eenvoudig zoeken);
 • een gefilterde lijst opvragen (= geavanceerd zoeken);
 • de vragenlijst van de Kieswijzer invullen. Die laatste oplossing maakt het mogelijk om kandidaten van een kieskring te vinden die werden ingedeeld volgens de overeenkomsten van hun antwoorden met de uwe. Dat op voorwaarde natuurlijk dat zij ook zelf de vragenlijst hebben ingevuld. Toegang tot de Kieswijzer verkrijgt u via de volgende link: http://www.wecitizens.be/nl/onze-tools/kieswijzer/

Met een geavanceerde zoekopdracht op profiel (filters A en B) :

 • Iedere gebruiker krijgt de selectie gratis in de vorm van opeenvolgende schermen die 10 foto’s bevatten. Op de smartphone ziet de gebruiker geen foto’s, maar een complete lijst van de namen waarop hij kan klikken en waarna hij naar hun persoonlijk profiel wordt doorgeleid.
 • De Exceltabel met de selectie van de politici en hun belangrijkste gegevens (minstens een e-mailadres) kunt u downloaden en via PayPal betalen. De vaste kostprijs bedraagt € 1,95, plus € 0,35 per geselecteerde kandidaat. Gebruikers met een gebruikersnaam krijgen 25% korting op die prijs.

Met een geavanceerde zoekopdracht op standpunten (filter C) :

 • Iedere gebruiker krijgt gratis een lijst beperkt tot 20 regels en tot 50% van de totale fiches van de geselecteerde politici. Iedere regel bevat de naam van de politicus en de informatie die over zijn standpunt in de bepaalde kwestie beschikbaar is.
 • De Exceltabel met de volledige informatie kunt u downloaden en via PayPal betalen. De vaste kostprijs bedraagt € 1,95, plus € 0,35 per geselecteerde kandidaat. Gebruikers met een gebruikersnaam krijgen 25% korting op die prijs. De tabel bevat naast de opinie van iedere politicus ook zijn belangrijkste gegevens, in de mate dat die beschikbaar zijn.

Zich als gebruiker registreren

Login tot de Politieke Databank gebeurt via : http://directory.wecitizens.be/nl/login

Voor politici die hun profiel willen bewerken geldt een specifieke registratie, login en gebruiksaanwijzing.

Als lid van WijBurgers of als houder van een gebruiksrecht krijgt u toegang tot alle informatie: contactgegevens, verkiezingsuitslagen, volledige resultaten op zoekopdrachten, prijvermindering op downloads van data, enz.

Het gebruiksrecht kost € 35 / jaar, taksen inbegrepen. Uw bijdrage als lid varieert naargelang de categorie. Een basisbijdrage kost € 15 / jaar. De tarieven kunt u hier raadplegen.

Het is mogelijk om een collectief gebruiksrecht aan te schaffen waarmee personeelsleden van bedrijven of instellingen toegang tot de databank van WijBurgers verkrijgen. Gelieve daarvoor contact met WijBurgers op te nemen: info@wecitizens.be

Duiding bij een aantal rubrieken

Datum

Wanneer een datum wordt gevraagd om bijvoorbeeld te bepalen of iemand een zekere politieke functie heeft vervuld, dan geeft het resultaat alle personen weer die die functie minstens één dag in het opgegeven jaar hebben uitgevoerd.

Parlementslid

Wanneer een kandidaat wordt verkozen terwijl hij niet in het parlement zetelt, dan wordt hij voor één dag als parlementslid beschouwd (nl. de dag van de verkiezingen).

Antwoorden van politici op politieke vragen gesteld door WijBurgers

We publiceren de antwoorden die de politici ons vriendelijk hebben verstrekt zonder systematische verificatie van de juistheid van hun antwoorden en gedrag. In een proces van collegiale besluitvorming kan het zijn dat een persoon een beslissing moet goedkeuren dat tegen zijn standpunten indruist. De juistheid van hun antwoorden op onze vragen in relatie tot hun stemgedrag in het parlement moet dus met de nodige voorzichtigheid worden geanalyseerd.

Parlementaire werkzaamheden

Wanneer statistieken over de parlementaire activiteiten van de vertegenwoordiger in kwestie op internet worden gepubliceerd, verwijzen we naar die pagina. Anders verwijzen we naar de activiteitenoverzichten in het parlement waar de vertegenwoordiger zetelt.

Praktische voorbeelden

1. Hoe evolueert het aandeel vrouwen in de Kamer?

Let erop dat het criterium ‘Bekleedt vandaag een politieke functie’ niet filtert: kruis zowel ‘ja’ als ‘nee’ aan.
Maak een selectie op [Kamer+2013+vrouw] en u vindt het aantal vrouwen in de vorige legislatuur.
Maak een selectie [Kamer+2013] als u het totaal aantal Kamerleden wilt weten.
Herbegin met [Kamer+vandaag+vrouw]/[Kamer+vandaag].

2. Welke politici wonen in mijn postcode, ongeacht hun politieke functie?

Eenvoudige selectie op het criterium ‘postcode’.

3. Welke Franstalige ministers zijn er onder de 40?

Selectie op drie criteria: ‘lid van een regering + vandaag’, ‘taal’, ‘leeftijd’.
De lijst van sociale partners met hun gegevens?
Selectie op de criteria ‘vakbond/werkgeversorganisatie’, ‘sociale partner.’
Klik op een naam voor de gegevens of koop en download de tabel in Excel.

4. Hoeveel burgemeesters zetelen er in het parlement?

Selectie op de criteria ‘parlementslid-vandaag’ en ‘burgemeester’.

5. Welke politici uit de provincie Luik hebben het onderwijs in hun politieke prioriteiten opgenomen?

In het criterium ‘plaats’ selecteert u >3999 en <5000.
In het criterium ‘politieke prioriteiten’ selecteert u ’onderwijs’.

6. Wie zijn de populairste, niet-verkozen kandidaten van 2014?

Let erop dat het criterium ‘Bekleedt vandaag een politieke functie’ niet filtert : kruis daarom zowel ‘ja’ als ‘nee’ aan.
Criteria : ‘parlementslid-2015′ en ‘lid van een regering – 2015′ : geen.
‘Kandidaat voor de verkiezingen van 2014′ : geen kandidaat in 2014.
’Electorale score – penetratiegraad’: groter dan 4% (bijvoorbeeld).
Opmerking : WijBurgers kan niet garanderen dat alle populaire, niet-verkozen kandidaten worden weergegeven.

Ter attentie van de politici

Iedere politicus beschikt over een code waarmee hij op elk moment zijn gegevens kan bewerken. Daarnaast krijgt hij regelmatig een hyperlink voor zijn formulier zonder dat daarvoor een wachtwoord nodig is. Om veiligheidsredenen zijn die hyperlinks beperkt geldig (meestal drie weken).

De toegangscodes tot het persoonlijk profiel verschillen van de codes waarmee betalende gebruikers de databank kunnen raadplegen. Met de eerste code krijgt hij toegang tot zijn volledige profiel zoals een betalende gebruiker die ziet.

Het formulier is hetzelfde voor instellingen en personen. Instellingen beperken zich tot het bewerken van de relevante informatie.

Sommige informatie moet eerst door de systeembeheerder goedgekeurd worden alvorens te worden gepubliceerd. Dat duurt enige tijd. De betrokken rubrieken zijn: privégegevens, tekst over de persoonlijke politieke prioriteiten, initiatieven, data van de uitoefening van de mandaten.