Eindelijk gaan burgers het Belgische overheidsbeheer in het oog houden (1/5)

Met inachtneming van het Verdrag voor de Rechten van de Mens, treedt de vereniging op als een ‘test-aankoop’ van de kiezers en als een ‘kwaliteitsbewaker’ van het overheidsbeheer. Ze maakt tools en voert campagnes ter bevordering van de transparantie en de uitmuntendheid van het overheidsbeheer, ter bevordering van een levende democratie ten dienste van de mens en van de burgerbetrokkenheid bij het beleid.

Een neutrale en onafhankelijke vzw (2/5)

De vereniging staat los van eender welke politieke, syndicale, godsdienstige of levenbeschouwelijke instelling. WijBurgers treedt niet op in de plaats van de politici, wier beroep het is om politieke keuzes te maken. De vereniging neemt geen standpunt in. Img-Narr-9-Charte-6

Een pluralistische vereniging (3/5)

Img-Narr-10-Organisationchart-6 WijBurgers telt verscheidene organen die bestaan uit burgers uit alle bevolkingslagen. WijBurgers heeft een raad van bestuur, een wetenschappelijk comité, een politieke verbindingsgroep en gewone leden.

BECI “Goed uw vertegenwoordigers kiezen is van levensbelang voor een democratie en onontbeerlijk voor een goed openbaar bestuur.”
Olivier Willocx – – Gedelegeerd bestuurder van de Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen van Brussel (BECI)

Contact (4/5)

info@WeCitizens.be
Winston Churchilllaan 149, 1180 Brussel (maatschappelijke zetel)
0501-906-209 (ondernemingsnummer)
Jean-Paul Pinon – 0497 527 751 (gedelegeerd bestuurder)
Img-Narr-11-Contact-6

Doe mee! Doe mee! Doe mee! (5/5)

Img-Narr-1-Involveyourself-6 WijBurgers biedt u de rendabelste investering: doe nu een gift! U kunt ook deelnemen aan onze opiniepanels. Steun de campagnes die u nauw aan het hart liggen en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Willem-Van-Cauter “In België wordt werk het zwaarst belast ter wereld… en wij hebben nog steeds geen uit het grote publiek bestaande vereniging van belastingplichtigen.”
Willem Van Cauter – Bedrijfsrevisor