Toegangsrechten

Sommige informatie op deze website is uitsluitend voor houders van gebruiksrechten. De leden van de vzw WijBurgers krijgen automatisch een toegangscode. Niet-leden kunnen een gebruiksrecht kopen.

De toegangscodes zijn persoonlijk tenzij anders vermeld. Zij mogen niet aan derden verstrekt worden, op straffe van gerechtelijke vervolging en de vordering van een schadevergoeding. De collectieve gebruiksrechten zijn strikt gebonden aan de bestemde personen.

De tarieven gelden voor een toegang van 365 dagen vanaf de datum van inschrijving. Het is mogelijk om gebruiksrechten voor een andere duurtijd te kopen, waarbij het tarief evenredig wordt aangepast.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, opmerkingen, werkstukken, illustraties en afbeeldingen op www.WeCitizens.be vallen onder het auteursrecht, alsook onder de intellectuele eigendomsrechten, het recht op de gegevensbanken, het merkenrecht, het handelsrecht van de concurrentie en voor de hele wereld onder de bepalingen van de Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

De website www.WeCitizens.be bevat informatie met verschillende toegangsniveaus. De informatie die voor iedereen toegankelijk is en waarbij de status van het lid niet wordt opgevraagd, mogen worden verspreid mits bronvermelding.

De andere informatie is voor persoonlijk gebruik voorbehouden . De verspreiding ervan vereist de voorafgaande toestemming van WeCitizens – WijBurgers – NousCitoyens vzw.

Garanties – Beperkte aansprakelijkheid

De bezoeker gebruikt deze website op eigen risico. WijBurgers garandeert in geen geval dat de diensten zonder onderbreking worden aangeboden.

De informatie die de bezoeker ontvangt in het kader van de door WijBurgers aangeboden diensten, zowel op de website, via mail of in de vorm van tekstberichten, geeft geen recht op een garantie.

De aangeboden artikels zijn conform de Belgische wetgeving die van kracht is. WijBurgers is niet aansprakelijk bij schending van de wetgeving in een ander land dan België.

Links

www.WeCitizens.be kan links bevatten naar andere websites of bronnen. WijBurgers kan die sites en bronnen in geen geval controleren. Ze is niet aansprakelijk voor en garandeert noch de beschikbaarheid van dergelijke externe websites en bronnen. Onze vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud waartoe de sites of bronnen toegang geven, en wijst alle aansprakelijkheid en garanties betreffende die inhoud af.