Bezoek van onze website

WijBurgers vzw verbindt zich ertoe dat alle informatie die wordt verzameld over het gebruik door de bezoeker van www.WeCitizens.be om deze laatste te identificeren, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Ondanks wat voorafgaat kan de vereniging wel globale statistieken en algemene demografische informatie verspreiden.

Volgende informatie kan bewaard worden na uw bezoek aan onze website:

  • uw e-mailadres wanneer u met ons communiceert via e-mail
  • informatie over de pagina’s van andere websites via dewelke u op onze website terecht bent gekomen
  • informatie over de pagina’s die u op onze website hebt geraadpleegd
  • alle informatie die u vrijwillig hebt opgegeven
  • IP-adres, UserAgent (browsertype), datum en uur van uw bezoek.

Wij gebruiken deze informatie alleen voor intern gebruik en geven deze niet door aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze website gebruiken wij cookies (een cookie is een bestandje dat wordt verstuurd door een internetserver, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. Het houdt gegevens bij van de bezochte website en bevat bepaalde informatie over dit bezoek) voor intern gebruik.

Wij hebben geen samenwerkingsovereenkomsten of relaties met reclamebureaus.

Nieuwsbrief

U kunt zich op elk ogenblik afmelden. Mocht u niettegenstaande uw afmelding nog nieuwsbrieven blijven ontvangen, dan kunt u met ons contact nemen op onderstaand adres.

De Politieke Databank

De politieke databank met politici, die we op onze website publiceren, is als journalistische activiteit vrijgesteld van bepaalde verplichtingen ten opzichte van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Commissie werd niettemin over de Politieke Databank op 23/3/2014 in kennis gesteld, dewelke het nummer VT005050128 kreeg.

De betrokken politici beschikken over een wachtwoord waarmee ze hun profiel kunnen bewerken. Ze kunnen er op ieder moment het merendeel van de informatie aanpassen of verwijderen. De informatie over hun overtuigingen wordt nooit door anderen ingevoerd dan door de betrokkenen zelf.

Opiniepeilingen

Aan de gebruikers van onze kieswijzer wordt voorgesteld om bepaalde persoonlijke socio-politieke gegevens te verstrekken. De procedure is volledig anoniem. Het systeem bewaart geen link tussen uw identiteit (e-mail, IP-adres, login, wachtwoord) en uw antwoorden op de vragen.

Als uw identiteit is gevraagd tijdens uw bezoek, zal het alleen worden gebruikt voor het aangegeven doel: het verzenden van het resultaat van uw raadpleging, abonnement op onze nieuwsbrief, controle om dubbele deelname te vermijden aan dezelfde peiling.

Onze communicatie

Communicatie via e-mail

Indien u in de toekomst geen e-mails meer van ons wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar het onderstaande adres.

Communicatie per post

Indien u met ons per post communiceert, kunt u af en toe, indien u geen lid bent, reclame over onze vereniging ontvangen.

Telefonische communicatie

Indien u via de website uw telefoonnummer hebt opgegeven, bellen wij u alleen op indien nodig voor het beheer van uw relatie met onze vereniging.

Toegang tot uw persoonsgegevens in onze databank

Conform de wettelijke bepalingen hebben alle bezoekers van onze website toegang tot hun persoonsgegevens, en de mogelijkheid om hun gegevens te wijzigen of te schrappen. Gelieve dan contact met ons op te nemen via onderstaand adres.

Wij behouden ons het recht voor om de gegevens gedurende 50 jaar te bewaren.

Klachten

De behandeling van uw persoonsgegevens valt onder de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy.

Indien u vindt dat wij op onze website niet de regels inzake de bescherming van de privacy naleven, kunt u contact opnemen met:

  • onze vereniging zelf via onderstaand adres
  • de Belgian Direct Marketing Association (e-mail naar privacy@bdma.be of per post naar: Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B 46, 1020 Brussel)
  • de Privacycommissie www.privacycommission.be

Contact

Indien u wenst te reageren op een van bovenstaande praktijken, kunt u contact met ons opnemen: zie rubriek “contact” op onze website.