Doe uw rendabelste investering. Doe een gift. (1/4)

Img-Narr-1-Involveyourself-6 Sluit u vandaag nog aan bij de enige neutrale en onafhankelijke vereniging die het overheidsbeheer in het oog houdt. Denk dat u aandeelhouder bent van de N.V. België. Met uw bijdrage versterkt u de algemene vergadering van burgers die het werk van de regeerders beoordelen. Indien wij er met onze actie in slagen om – bij gelijke dienstverlening – 1% op de overheidsuitgaven te besparen, dan winnen wij jaarlijks bijna 600 euro per gemiddeld gezin!
Ik doe nu een giftVrijwilligerwerk, stages voor studenten, eindverhandelingen (2/4)

WijBurgers is een initiatief van de basis. Ze kan haar ambities niet waarmaken zonder de bijdrage van veel vrijwilligers. Daarenboven biedt onze vzw uitstekende stage- en verhandelingsmogelijkheden aan studenten aan.
Ik kan tijd vrijmaken voor een goed doel
Stages en eindverhandelingen

jacques_leduc “Een rechtvaardige en edelmoedige samenleving maken is zeker geen utopie, maar het hangt af van het onvermoeibaar doordrukken van de onbaatzuchtige wil van elk van de leden ervan.”
Chevalier Jacques Leduc – Componist, lid en gewezen voorzitter van de Koninklijke Academie Verkiezingen 2014

Laat dan van u horen (bis): steun onze campagnes. (3/4)

Img-Narr-4-Campaigns-6 De campagnes zijn de kern van de actie van WijBurgers. “Like” of geef financiële steun aan de campagnes die u prioritair vindt. De belangrijke stadia ervan zult u kunnen volgens via de nieuwsbrief.


Ik steun een campagne

Blijf op de hoogte van de vorderingen van de democratie in België. (4/4)

Volg een of twee keer per kwartaal de belangrijke stadia van onze campagnes, lees onze publicaties of die van ons netwerk over de cruciale kwesties van het moment. Img-Narr-2-Newsletter-6


Ik abonneer mij op de nieuwsbrief

36.314€ Dat is het bedrag aan overheidsschuld waarmee elk kind geboren wordt

Ons op ander wijzen helpen

  • Voor een gift in natura of een samenwerking in de vorm van werk/deskundigheid gelieve u contact op te nemen met de vereniging.
  • Maak ons bekend in uw omgeving!