Bezoek van onze website

WijBurgers vzw verbindt zich ertoe dat alle informatie die wordt verzameld over het gebruik door de bezoeker van www.WeCitizens.be om deze laatste te identificeren, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Ondanks wat voorafgaat kan de vereniging wel globale statistieken en algemene demografische informatie verspreiden.

Volgende informatie kan bewaard worden na uw bezoek aan onze website:

 • uw e-mailadres wanneer u met ons communiceert via e-mail
 • informatie over de pagina’s van andere websites via dewelke u op onze website terecht bent gekomen
 • informatie over de pagina’s die u op onze website hebt geraadpleegd
 • informatie die u vrijwillig hebt opgegeven
 • IP-adres, browsertype en type apparaat, datum en uur van uw bezoek.

Wij gebruiken deze confidentiële informatie alleen voor intern gebruik en geven deze niet door aan andere organisaties.

Op deze website gebruiken wij cookies (een cookie is een bestandje dat wordt verstuurd door een internetserver, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. Het houdt gegevens bij van de bezochte website en bevat bepaalde informatie over dit bezoek) voor intern gebruik.

Wij hebben geen samenwerkingsovereenkomsten of relaties met reclamebureaus.

Nieuwsbrief

Het abonneebestand van de nieuwsbrief bevat alleen naam, e-mail, taal, eventueel geslacht en statistische gegevens: de verzonden rapporten en de opening van de nieuwsbrieven (datum en tijd).

Indien u, na een verzoek om u uit te schrijven, onze nieuwsbrief opnieuw ontvangt, verontschuldigen wij ons en verzoeken we u ons daarvan op de hoogte te brengen zodat wij kunnen doen wat nodig is om aan uw wensen te voldoen. Deze situatie kan zich alleen voordoen na een technisch incident. Een uitschrijving wordt altijd onmiddellijk van kracht.

Wij bewaren uw e-mailadres tien jaar na uitschrijving om te voorkomen dat u het onderwerp van een nieuwe opt-in campagne wordt.

PoliticiansOnline

Politici die in onze publieke database zijn opgenomen, hebben een wachtwoord om hun profiel aan te passen. Zij kunnen te allen tijde de meeste informatie die op hen betrekking heeft, wijzigen of verwijderen, in het bijzonder meer persoonlijke informatie (privé-adres, gsm, CV enz.). Informatie over hun opvattingen wordt alleen door de individuen zelf in het systeem ingevoerd.

WeCitizens kopieert in de database informatie uit het publieke domein. Een parameter bepaalt of privé contactgegevens (adres, telefoon, e-mail) gepubliceerd worden of niet. Vanaf 2018 is de standaard optie “nee”, de betrokken politicus is vrij om “ja” in te voeren.

Wanneer een persoon niet langer politiek actief is, verwijderen we de professionele contactgegevens, politieke prioriteiten, “persoonlijke successen”, meningen, leeftijd. Wij houden informatie bij over de uitgeoefende politieke mandaten. We houden de persoonlijke contactgegevens bij, zonder ze te publiceren, totdat we op de hoogte zijn van het overlijden.

KiesWijzer

Aan de gebruikers van onze kieswijzer wordt voorgesteld om bepaalde persoonlijke socio-politieke gegevens te verstrekken. De procedure is volledig anoniem. Het systeem bewaart geen link tussen uw identiteit (e-mail, IP-adres, login, wachtwoord) en uw antwoorden op de vragen. Deze anonieme gegevens worden bewaard voor statistische analyses.

Onze communicatie

Communicatie per post
Indien u ons uw adres geeft, kunt u af en toe, indien u geen lid bent, reclame over onze vereniging ontvangen.

Telefonische communicatie

Indien u via de website uw telefoonnummer hebt opgegeven, bellen wij u alleen op indien nodig voor het beheer van uw relatie met onze vereniging.

Toegang tot uw persoonsgegevens in onze databank

In overeenstemming met de wet hebt u recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. Als u de informatie die op u betrekking heeft wenst te raadplegen of te corrigeren, gelieve dan contact met ons op te nemen op het hieronder vermelde adres.

Klachten

De behandeling van uw persoonsgegevens valt onder de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy. De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is de gedelegeerde bestuurder van WijBurgers vzw.

Indien u vindt dat wij op onze website niet de regels inzake de bescherming van de privacy naleven, kunt u contact opnemen met:

 • onze vereniging zelf via onderstaand adres
 • de Belgian Direct Marketing Association (e-mail naar privacy@bdma.be of per post naar: Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B 46, 1020 Brussel)
 • de Privacycommissie www.privacycommission.be

Contact

Indien u wenst te reageren op een van bovenstaande praktijken, kunt u contact met ons opnemen:

 • per e-mail: info@WeCitizens.be;
 • per telefoon: + 32 (0) 497 527 751;
 • per briefwisseling: WijBurgers vzw, Winston Churchilllaan 149 in 1180 Brussel.